Friday, November 2, 2018

Al-Baqarah Ayat 249

2.2.249
Juz:2,Surah:2.

Surah 2, Ayat 249:
.

Ringkasan tafsir;

Maka tiba masanya kaum bani Israel untuk pergi berperang meyerang tentera Jalut dengan bala tentera seramai 70 ribu tentera mengharungi padang pasir yang luas hingga berlaku kehausan dari kalangan mereka, dan dengan izin Allah bertemulah sebatang anak sungai plastine dan Raja Talut memerintah kepada kaum bani Israel supaya minum pada kadar sepatutnya tapi segelintir sahaja yang taat dan patuh kepada perintah Raja Talut.

Maka tinggallah beberapa ratus orang tentera yang taat untuk menyeberangi sungai dan menyerang tentera Jalut.

Ayat ini menjelaskan bahawa kaum bani Israel telah berpecah dua.  Sebahagian besar tidak mahu berperang dan sebahagtian kecil sahaja yang terus berjuang dengan tekad bersama dengan Raja Talut.

.
[Previous] [Next]
.
.
Rujukan Sumber,
Juzuk2, Surah2
Terjemahan, 241~250,
[GS] https://sites.google.com/site/n21guarcempedak/3/1
Ulasan surah 2;  
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr     
Al-Baqarah Ayat 248

2.2.248
Juz:2,Surah:2.
Surah 2, Ayat 248:

.

Ringkasan tafsir;

Kaum bani Israel telah bertanya kepada Nabi Syamwil, “apakah tandanya kerajaan talut”, maka Allah berfirman dengan maksudnya “sesungguhnya tandanya ialah datang kepada kamu sebuah peti yang membawa ketenteraman jiwa”.

Menurut sejarah, bahawa peti keranda yang berbentuk manusia yang panjang 3 hasta dan lebar 2 hasta, yang mana didalamnya mengandungi tongkat dan lembaran batu bersurat mengandungi kitab suci), kitab ini pada asalnya turun kepada Nabi Adam, kemudian Nabi Syith hingga ke Nabi Ibrahim, Ismail, Yaakub dan akhirnya kepada Musa. Selepas itu peti itu sudah berpindah dari satu tangan ketangan manusia hinggalah dapat dirampas oleh Tentera Jalut dan hilanglah peti itu dari kalangan bani Israel.

Oleh itu sudah sampai masa Nabi Syamwil memberi mereka bahawa tanda Talut itu adalah raja, ialah peti pusaka yang terlucut dari tangan mereka sekian lama akan datang kembali kepada kaum bani Israel.


Catitan;
Pada masa sekarang, kaum Yahudi sedang mencari peti keranda itu dengan menggali lubang yang luas dibawah masjid BaitulMuqadis yang masih menjadi tanda tanya kepada mereka dimana tersimpan peti keranda itu. 
 .
[Previous] [Next]
.
.
RUJUKAN SUMBER
Juzuk2, Surah2
Terjemahan, 241~250,
[GS] https://sites.google.com/site/n21guarcempedak/3/1
Ulasan surah 2;  
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr     Al-Baqarah Ayat 247

2.2.247 
Juz:2,Surah:2.
Surah 2, Ayat 247:
.
.
Ringkasan tafsir;
Atas permintaan kaum bani Israel, maka Nabi Syamwil memohon kepada Allah supaya dikurniakan seorang raja. Maka doa Nabi Syamwil direstui oleh Allah. Lalu Nabi Syamwil membawa Talut kepada pembesar dan pendita kaum bani Israel untuk ditabalkan sebagai raja kepada kaum bani Israel.

Kebanyakan dari kalangan mereka membantah perlantikan Talut sebagai raja, kerana Talut bukan dari keturunan kaya dari  rumpun Lawi dan Yahuza.

Adapun Lawi dan Yahuza anak nabi Yaakub, yang mana bermula rumpun kenabian;  

..... dari Lawi itu terbitlah Musa  dan Harun.
..... dari Yahuza itu terbitlah Daud dan Suliaman.

Adapun Sawal bin Qais (Talut) itu dari rumpun Benyamin bin Yaakub, yang hidup sebagai tukang menyamak kulit dan tukang air memberi minum keldai.
 .
[previous] [next
.
.

RUJUKAN SUMBER;

Juzuk2, Surah2
Terjemahan, 241~250,
[GS] https://sites.google.com/site/n21guarcempedak/3/1
Ulasan surah 2;  
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr    


.