Friday, November 2, 2018

Al-Baqarah Ayat 249

2.2.249
Juz:2,Surah:2.

Surah 2, Ayat 249:
.

Ringkasan tafsir;

Maka tiba masanya kaum bani Israel untuk pergi berperang meyerang tentera Jalut dengan bala tentera seramai 70 ribu tentera mengharungi padang pasir yang luas hingga berlaku kehausan dari kalangan mereka, dan dengan izin Allah bertemulah sebatang anak sungai plastine dan Raja Talut memerintah kepada kaum bani Israel supaya minum pada kadar sepatutnya tapi segelintir sahaja yang taat dan patuh kepada perintah Raja Talut.

Maka tinggallah beberapa ratus orang tentera yang taat untuk menyeberangi sungai dan menyerang tentera Jalut.

Ayat ini menjelaskan bahawa kaum bani Israel telah berpecah dua.  Sebahagian besar tidak mahu berperang dan sebahagtian kecil sahaja yang terus berjuang dengan tekad bersama dengan Raja Talut.

.
[Previous] [Next]
.
.
Rujukan Sumber,
Juzuk2, Surah2
Terjemahan, 241~250,
[GS] https://sites.google.com/site/n21guarcempedak/3/1
Ulasan surah 2;  
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr     
No comments:

Post a Comment