Friday, November 2, 2018

Al-Baqarah Ayat 248

2.2.248
Juz:2,Surah:2.
Surah 2, Ayat 248:

.

Ringkasan tafsir;

Kaum bani Israel telah bertanya kepada Nabi Syamwil, “apakah tandanya kerajaan talut”, maka Allah berfirman dengan maksudnya “sesungguhnya tandanya ialah datang kepada kamu sebuah peti yang membawa ketenteraman jiwa”.

Menurut sejarah, bahawa peti keranda yang berbentuk manusia yang panjang 3 hasta dan lebar 2 hasta, yang mana didalamnya mengandungi tongkat dan lembaran batu bersurat mengandungi kitab suci), kitab ini pada asalnya turun kepada Nabi Adam, kemudian Nabi Syith hingga ke Nabi Ibrahim, Ismail, Yaakub dan akhirnya kepada Musa. Selepas itu peti itu sudah berpindah dari satu tangan ketangan manusia hinggalah dapat dirampas oleh Tentera Jalut dan hilanglah peti itu dari kalangan bani Israel.

Oleh itu sudah sampai masa Nabi Syamwil memberi mereka bahawa tanda Talut itu adalah raja, ialah peti pusaka yang terlucut dari tangan mereka sekian lama akan datang kembali kepada kaum bani Israel.


Catitan;
Pada masa sekarang, kaum Yahudi sedang mencari peti keranda itu dengan menggali lubang yang luas dibawah masjid BaitulMuqadis yang masih menjadi tanda tanya kepada mereka dimana tersimpan peti keranda itu. 
 .
[Previous] [Next]
.
.
RUJUKAN SUMBER
Juzuk2, Surah2
Terjemahan, 241~250,
[GS] https://sites.google.com/site/n21guarcempedak/3/1
Ulasan surah 2;  
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr     No comments:

Post a Comment